Techmillk 2021

  • hala technologiczna WNoŻ
    15/02/2021

    Seminarium TECHMILK 2021

    Katedra Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności Wydziału Nauki o Żywności zaprasza w dniach 17-18 lutego na seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka” TECHMILK 2021.