umiejętności miękkie

 • prelegenci na konferencji naukowej
  30/11/2021

  Pracuj zespołowo i myśl krytycznie

  Sto siedemdziesiąt dziewięć firm z sześciu europejskich krajów przebadali pod kątem umiejętności miękkich uczestnicy projektu UNIFORS, czyli Universities for Future Work Skills 2020. Ustalali w ten sposób, które kompetencje są najbardziej potrzebne na europejskim rynku pracy.
 • studenci stoją na schodach
  26/10/2021

  Twarda szkoła umiejętności miękkich

  Sześć ośmioosobowych zespołów z 6 uniwersytetów europejskich przez 4 dni zmagało się w Liège z problemami 4 belgijskich firm. Dlaczego? Aby się nauczyć nowych umiejętności.