zarządzanie uczelnią

  • Rektor UWM Jerzy Przyborowski
    30/12/2020

    Sześć celów strategicznych dla UWM

    Spełnienie kryteriów konkursu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" to jeden z głównych celów strategii rozwoju UWM na najbliższe lata. W styczniu projekt strategii zaopiniuje Rada Uczelni, a następnie rektor przestawi ją Senatowi UWM.