zdalnie i mieszany

  • 14/08/2020

    Tryb kształcenia w r. a. 2020/21

    Komunikat Prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021