Pion kanclerza

Kanclerz

 Kanclerz

mgr inż. Bogusław Stec
e-mail: kanclerz@uwm.edu.pl

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 7, 10-719 Olsztyn

 

 

Sekretariat

Specjalista

Dagmara Naworska
tel. (89) 523 33 44, (89) 523 37 66
fax (89) 523 43 66
e-mail: dagmara.naworska@uwm.edu.pl 


Zastępca kanclerza ds. administracyjno – gospodarczych

Zastępca Kanclerza ds.

administracyjno – gospodarczych

 

 

 

mgr Adriana Faraś – Bąk

e-mail: adriana.faras-bak@uwm.edu.pl

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 7, 10-719 Olsztyn

 

Sekretariat
Specjalista

Dagmara Naworska
tel. (89) 523 33 44, (89) 523 37 66
fax (89) 523 43 66
e-mail: dagmara.naworska@uwm.edu.pl

Biuro Kanclerza

Stanowiska ds. monitoringu faktur pod względem zamówień publicznych i ds. reklamacji

 

mgr Agnieszka Topa
tel. +48 89 523 47 06
fax +48 89 523 32 78
e-mail: agnieszka.topa@uwm.edu.pl

mgr Katarzyna Szkólnik

tel. +48 89 523 47 06
fax +48 89 523 32 78
e-mail: katarzyna.szkolnik@uwm.edu.pl

mgr Katarzyna Gleba
tel. +48 89 523 47 06
fax +48 89 523 32 78
e-mail: katarzyna.gleba@uwm.edu.pl


Zastępca kanclerza ds. inwestycyjno-technicznych

 Z-ca kanclerza ds. inwestycyjno-technicznych

mgr inż. Tomasz Szczyglewski
e-mail: tomasz.szczyglewski@uwm.edu.pl

tel. (89) 524-52-00

 

ul. Jana Heweliusza 8, pok. 2, 10-724 Olsztyn

tel. (89) 523 33 70, (89) 524 52 00
fax (89) 523-37-69

Sekretariat

Starszy referent

mgr Ewa Pietrzak
tel. (89) 524 52 00, (89) 523 41 11
fax (89) 523 37 69
e-mail: ewa.pietrzak@uwm.edu.pl

 

Archiwum

 Kierownik

mgr Danuta Kasparek
tel. (89) 524 62 75
e-mail: danuta.kasparek@uwm.edu.pl

 

ul. Oczapowskiego 4; 10-719 Olsztyn
tel./fax (89) 523 39 39
tel.       (89) 524 62 75
e-mail: archiwumuwm@uwm.edu.pl

Zastępca kierownika

mgr Anna Wójcicka
tel. (89) 523 47 04
e-mail: anna.wojcicka@uwm.edu.pl

Starszy referent

mgr Barbara Dąbkowska-Sówka
tel. (89) 523 42 03
e-mail: barbara.dabkowska@uwm.edu.pl

Starszy specjalista

mgr Ewa Liminowicz
tel. (89) 523 39 89
e-mail: ewa.liminowicz@uwm.edu.pl

Starszy referent

mgr Barbara Miśta
tel. (89) 523 39 89
e-mail: barbara.mista@uwm.edu.pl

Starszy specjalista

mgr Elżbieta Florysiak
tel. (89) 523 42 03
e-mail: elzbieta.olszewska@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Michał Ostrowski
tel. (89) 523 39 61
e-mail: michal.ostrowski@uwm.edu.pl

 

Dział Marketingu

 

Kierownik

mgr Michał Orłowski
tel. +48 89 524 55 44
e-mail: michal.orlowski@uwm.edu.pl 

Starszy referent

Agnieszka Kupper
tel. +48 89 524 61 90
e-mail: agnieszka.kupper@uwm.edu.pl

Specjalista

Daria Bruszewska-Przytuła
tel. +48 89 524 55 50
e-mail: daria.bruszewska@uwm.edu.pl

Referent

Tymoteusz Tyrajski
tel. +48 664 195 950
e-mail: tymoteusz.tyrajski@uwm.edu.pl

Telewizja Kortowo

Redaktor naczelny

mgr Wioletta Ustyjańczuk
tel. +48 89 524 60 04
e-mail: wioletta.ustyjanczuk@uwm.edu.pl

Specjalista

 

Starszy technik, operator kamery

Dariusz Witkowski
tel. +48 89 524 60 04

Radio UWM FM

 

ul. Kanafojskiego 1, 10-718 Olsztyn
www.uwmfm.pl

Redaktor naczelny

Piotr Szauer
tel. +48 89 523 38 88, +48 89 523 49 01
e-mail: pisz@uwmfm.pl

Starszy technik

Radosław Hrynek
tel. +48 89 523 38 88

Wiadomości Uniwersyteckie

 Redaktor naczelnymgr Lech Kryszałowicz
tel. +48 89 523 43 57, +48 602 52 49 41
e-mail: l.kryszalowicz@uwm.edu pl
 

ul. Heweliusza 14, 10-724 Olsztyn
e-mail: 
wiadomosci@uwm.edu.pl

Redaktor

mgr Małgorzata Hołubowska
tel. +48 89 523 35 41
e-mail: abcrol@uwm.edu.pl

Redaktor

mgr Sylwia Zadworna
tel. +48 89 523 35 41
e-mail: sylwia.zadworna@uwm.edu.pl

Fotoedytor

mgr Katarzyna Wróblewska

tel. +48 89 524 65 60

e-mail:kasiakuluwm@gmail.com

Fotoreporter

mgr Janusz Pająk

tel.+48 724-555-550

e-mail:janusz.pajak@uwm.edu.plRegionalne Centrum Informatyczne

Dyrektor

mgr Andrzej Rydzewski
tel. (89) 523 45 35, (89) 523 47 69
kom: 519 832 394
e-mail: andrzej.rydzewski@uwm.edu.pl

 

10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 54
tel. (89) 523 47 69
fax (89) 524 51 91
e-mail: rci_sekretariat@uwm.edu.pl
www: www.uwm.edu.pl/rci

Prowadzenie biura RCI

mgr. Emilia Olender
tel. (89) 523 47 69
fax: (89) 524 51 91
e-mail: emilia.olender@uwm.edu.pl

Organizacja ogólnouczelnianych zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania

lic. Ewa Pasemko
tel. (89) 523 45 45
kom: 605 342 084
e-mail: ewap@uwm.edu.pl

Specjalista ds. informatyki

mgr Leszek Ołdakowski
tel. (89) 524 61 71
kom: 691 522 524
e-mail: leszek.oldakowski@uwm.edu.pl

Dział Aplikacji i Obliczeń Naukowych

Administarcja serwerami

inż. Przemysław Bieńkowski
tel. (89) 523 45 90
kom: 691 767 651
e-mail: pbienkowski@uwm.edu.pl

Administracja serwerami

lic. Michał Pilarski
tel. (89) 524 52 52
kom. 667 888 161
e-mail: michal.pilarski@uwm.edu.pl

Starszy informatyk

Dominik Łukasik
tel. (89) 523 49 46
e-mail: dominik.lukasik@uwm.edu.pl

Starszy informatyk

inż. Damian Wejner
tel. (89) 523 49 46
e-mail: damian.wejner@uwm.edu.pl

Dział Uczelnianej Sieci Komputerowej

Kierownik

Arkadiusz Zbieć
tel. (89) 524 65 65, (89) 524 61 99
e-mail: arek.zbiec@uwm.edu.pl

Serwis komputerowy

Bartosz Jaworski - nadzór nad siecią Wydziału Humanistycznego
tel. (89) 524 65 65, (89) 524 51 13
e-mail: bartosz.jaworski@uwm.edu.pl

Serwis komputerowy

Szymon Walkowski - nadzór nad siecią Wydziału Nauk Społecznych
tel. (89) 524 65 65, (89) 524 62 60
e-mail: szymon.w@uwm.edu.pl

Serwis komputerowy

Karol Gajocha
tel. (89) 524 65 65, 524 56 50
e-mail: karol.gajocha@uwm.edu.pl

Serwis komputerowy

Tomasz Dorsz
tel. (89) 524 65 65, (89) 524 61 28
e-mail: tomasz.dorsz@uwm.edu.pl

Serwis komputerowy

Arkadiusz Czapla
tel. (89) 524 65 65, (89) 524 61 28
e-mail: arkadiusz.czapla@uwm.edu.pl

Dział Edukacji Informatycznej

Administracja platformą zdalnego nauczania Moodle i systemem Student, serwisy www

mgr Katarzyna Gargas
tel. (89) 523 44 54
e-mail: kgargas@uwm.edu.pl

Opracowywanie multimedialnych materiałów edukacyjnych, organizacja i prowadzenie szkoleń

mgr Cezariusz Radomski
tel. (89) 524 61 63
e-mail: c.radomski@uwm.edu.pl

 

Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN

 Kierownik

mgr inż. Marcin Kwiecień
tel. (89) 523 43 50, 603 565 200
e-mail: mkwiecien@man.olsztyn.pl

 

10-726 Olsztyn, ul. Heweliusza 8
tel. (89) 523 45 55
fax (89) 523 43 47
e-mail: biuro@man.olsztyn.pl
www: www.man.olsztyn.pl

Kierownik zespołu administratorów serwerów

Paweł Morawski
tel. (89) 524 61 13, 604 089 181
e-mail: pmorawski@man.olsztyn.pl

Administrator sieci

mgr Daniel Żukowski
tel. (89) 523 43 18, 691 767 544
e-mail: dzukowski@man.olsztyn.pl

Administrator sieci

inż. Tomasz Karczewski
tel. (89) 523 45 55, 665 501 602
e-mail: tkarczewski@man.olsztyn.pl

Administrator serwerów

inż. Krzysztof Mazur
tel. (89) 523 44 00, 693 277 637
e-mail: kmazur@man.olsztyn.pl

Referent

Maciej Hołdyński

tel. 89 524 55 47

e-mail: maciej.holdynski@uwm.edu.pl

 

Straż Uniwersytecka

Centrum Monitoringu

ul. Michała Oczapowskiego 6 pok. 1-6, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 523 49 09, +48 532 111 038
e-mail: monitoring@uwm.edu.pl

Szef Straży Uniwersyteckiej

Kamil Witowicz
tel. 89 523-45-38, 725 999 054
e-mail: kamil.witowicz@uwm.edu.pl

Zastępca Szefa Straży Uniwersyteckiej

 

Jacek Brzeziński

tel. (89) 523 45 38,  539 529 616

e-mail: jacek.brzezinski@uwm.edu.pl

Dowódcy zmian

Patryk Chądzyński tel. 89 523-49-09
Wiesław Giłowejno tel. 89 523-49-09
Jerzy Kmita  tel. 89 523-49-09
Robert Langowski tel.89 523-49-09

Wartownicy

Grzegorz Bochenek tel. 89 523-49-09 (dot. wszystkich wartowników)

Cięciwa Józef

Ciesielski Marcin

Ćwiek Mariusz

Dąbrowski Andrzej

Dąbrowski Tobiasz

Dziczek Adam

Fabisiak Marcin

Falkowski Piotr

Gawarkiewicz Kazimierz

Gorczyca Tomasz

Jegor Piotr

Kamiński Ireneusz

Kolek Jarosław

Kościński Tomasz

Libert Mariusz

Lubiński Marcin

Miszczak Dawid

Przystępski Kazimierz

Sobiesierski Marek

Szalpuk Sławomir

Świderski Robert

Wróblewski Jerzy

Zboch Robert

 

Dział Gospodarki Nieruchomościami

 Kierownik

Małgorzata Gawrońska

ul. Romana Prawocheńskiego 4, pok. 101
10-719 Olsztyn

tel. (89) 523 34 49,514 784 471
fax: (89) 523 34 33
malgorzata.daniow@uwm.edu.pl

 

ul. Romana Prawocheńskiego 4, pok. 101, 102, 103, 110, 111
10-719 Olsztyn

tel. (89) 523 33 33
fax: (89) 523 34 33
e-mail: dgn@uwm.edu.pl
www: www.uwm.edu.pl/dgn

 

Zespół Gospodarki Budynkami

 

ul. Romana Prawocheńskiego 4, pok. 110
10-719 Olsztyn

Specjalista

mgr inż. Zbigniew Jastrzębski
tel. (89) 523 45 28
e-mail: zbigniew.jastrzebski@uwm.edu.pl

 

Zespół Gospodarki Gruntami

 

ul. Romana Prawocheńskiego 4, pok. 111
10-719 Olsztyn

Specjalista

mgr inż. Tomasz Trypuz
tel. (89) 523 41 75
e-mail: tomasz.trypuz@uwm.edu.pl

 

Zespół Gospodarki Lokalami

 

ul. Romana Prawocheńskiego 4, pok. 102, 103
10-719 Olsztyn

Specjalista

Ewa Frąckiewicz
tel. (89) 523 32 72
e-mail: ewa.frackiewicz@uwm.edu.pl

Specjalista

Agnieszka Sułkowska
tel. (89) 523 33 33, 782 800 157
e-mail: agnieszka.sulkowska@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Anna Anulewicz
tel. (89) 523 34 16
e-mail: anna.anulewicz@uwm.edu.pl

 

Akademicki Dom Mieszkalno-Rotacyjny

 

ul. Żołnierska 14C, pok. 104
10-561 Olsztyn

Specjalista

mgr inż. Zbigniew Liminowicz
tel. (89) 524 60 61, 667 206 755
e-mail: zbigniew.liminowicz@uwm.edu.pl

 

Uniwersytecki Dom Rotacyjny

 

ul. Benedykta Dybowskiego 7, pok. 35A
10-719 Olsztyn

Kierownik

mgr inż. Danuta Wiśniewska
tel. (89) 523 39 94, tel./fax: (89) 524 52 51, 513 191 180
e-mail: danuta.wisniewska@uwm.edu.pl

Referent

mgr Artur Raubo
tel. (89) 523 39 94, tel.fax/ (89) 524 52 51
e-mail: artur.raubo@uwm.edu.pl

 

Dział Zamówień Publicznych

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 524 51 11, (89) 524 52 15, (89) 523 34 20, (89) 524 51 81
fax. (89) 523 32 78
www: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Kierownik

mgr inż. Marek Jastrzębski
tel. +48 89 524 52 15
fax: +48 89 523 32 78
e-mail: jasma@uwm.edu.pl

Sekretariat

 

mgr inż. Gwiazda Monika
tel. +48 89 523 34 20
fax +48 89 523 32 78
e-mail: monika.gwiazda@uwm.edu.pl

Pracownicy

 

 

 

lic. Dorota Borkowska - Specjalista

tel. +48 89 523 51 11
e-mail: dorota.borkowska@uwm.edu.pl

 

mgr Barbara Drozd - Specjalista

tel. +48 89 524 51 81
e-mail: barbara.drozd@uwm.edu.pl

 

mgr Magdalena Gradel – Starszy referent

tel. +48 89 524 51 11
e-mail: magdalena.gradel@uwm.edu.pl

 

mgr Karolina Kostrzewa - Starszy referent

tel. +48 89 524 51 11
e-mail: karolina.kostrzewa@uwm.edu.pl

 

mgr Sylwia Niemiec - Specjalista

tel. +48 89 524 51 11
e-mail: sylwia.niemiec@uwm.edu.pl

 

mgr Anna Opalach - Specjalista

tel. +48 89 524 52 39
e-mail: anna.opalach@uwm.edu.pl

 

mgr Katarzyna Sądej - Specjalista

tel. +48 89 524 51 81
e-mail: katarzyna.sadej@uwm.edu.pl

 

mgr Dominika Więcek - Referent

tel. +48 89 524 57 17
e-mail:dominika.wiecek@uwm.edu.pl

 

mgr Anna Zalewska - Specjalista

tel. +48 89 524 52 39
e-mail: a.zalewska@uwm.edu.pl

 

 

 

Zakład Poligraficzny

 Kierownik

lic. Szulc Agnieszka
tel. (89) 523 45 06
e-mail: agnieszka.szulc@uwm.edu.pl

 

ul. Jana Heweliusza 3, 10-957 Olsztyn
tel. (89) 523 45 06
tel./fax (89) 523 47 37

Pracownicy

Referent

 

 

Grafik

 

Operator maszyn cyfrowych

 

Maszynista maszyn offsetowych

 

Introligator

 

 

Introligator

 

 

Irena Matejko

tel.89 523-47-37

irena.matejko@uwm.edu.pl,

 

Maciej Gryko

grafik@uwm.edu.pl,

 

Arkadiusz Gromek

tel. 89 523-35-39

arkadiusz.gromek@uwm.edu.pl,

 

Jerzy Pawłowski

tel. 89 523-39-22

jerzy.pawlowski@uwm.edu.pl,

 

Kamil Dudała

tel. 89 523-39-22

kamil.dudala@uwm.edu.pl,

 

Sławomir Zaręba

tel. 89 523-39-22

slawomir.zareba@uwm.edu.pl,

 

Dział Telekomunikacji

 Kierownik

mgr Zbigniew Czarnota
tel. (89) 523 33 03, 513 773 989
e-mail: zbigniew.czarnota@uwm.edu.p

 

Plac Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn,
tel. (89) 523-33-03
fax: (89) 523-48-99
e-mail: telekomunikacja@uwm.edu.pl

Z-ca kierownika

inż. Mariusz Maciejewski
tel. (89) 523 32 89, 510 060 637

Specjalista

mgr Dariusz Śniecikowski
tel. (89) 523 48 90

Starszy referent

Krzysztof Głodkowski
tel.(89) 523 48 77

Specjalista

Małgorzata Moszczyńska
tel. (89) 523 48 55

Konserwatorzy:

Andrzej Biedulski
tel. 510 060 638

 

Jan Poznański

tel. 510 060 641

 

Maciej Oleksiak
tel. 510 060 639

 Starszy technik

Adam Bojto
tel. 510 060 642

 

Dariusz Orzoł
tel. kom. 660 487 792

Starszy technik

Piotr Piórecki
tel. kom. 606 414 144

 

Kancelaria Ogólna

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 523-36-01, (89) 524-52-10

 

inż.. Katarzyna Kuźmińska

e-mail: katarzyna.kuzminska@uwm.edu.pl

tel: 89 524-52-10

Marlena Smaga

e-mail: marlena.smaga@uwm.edu.pl

Tel: 89 523-36-01

mgr Magdalena Trystuła

e-mail: magdalena.trystula@uwm.edu.pl

Tel: 89 523-36-01

 

 

Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach

 Kierownik

mgr inż. Władysław Kapusta
tel. +48 89 513 38 27, 603 876 580

 

 10-687 Olsztyn
tel./fax +48 89 513 38 27