Pion kwestora

Kwestura

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-957 Olsztyn
sekretariat: 89 523-34-61; fax 89 523-42-00
kod ewidencji korespondencji: KW

Kwestor

mgr inż. Agnieszka Choma-Meus
tel. +48 89 523-34-61, pok. 202

 

Z-ca kwestora
ds. działalności
naukowo-badawczej

mgr Magdalena Olińska

tel. +48 89 524 51 76, pok.220

Z-ca kwestora
ds. finansowo-księgowych

mgr Beata Wolak
tel. +48 89 523-41-05, pok. 214A

Jednostki Organizacyjnie Podległe Kwestorowi

Sekretariat Kwestora

 

tel. +48 89 523-34-61, pok. 202

Sekcja ds. Procedur Księgowych i Bankowych

Starszy referent

mgr inż. Agnieszka Grabowska
tel. +48 89 523-47-33, pok. 313

Specjalista

mgr Edyta Fafińska
tel. +48 89 523-33-69, pok. 209

Specjalista

mgr Magdalena Kucińska

tel. +48 89 524-55-78, pok. 209

Starsza Księgowa

mgr Joanna Zawistowska
tel. +48 89 524-56-51, pok. 313

Dział Kontroli Finansowej

Starsza księgowa

Beata Mieszkowska
tel. +48 89 523-33-45, pok. 04

Starsza księgowa

mgr Dorota Wronowska
tel. +48 89 524-61-89, pok. 202

Księgowe

mgr Julia Leśnikowska
tel. +48 89 524-61-92, pok. 04

Referent

mgr inż. Kamila Wojtasik

tel. +48 89 524-57-04, pok. 04

 

mgr inż. Paulina Balcerzak

tel. +48 89 524-57-04, pok. 04

 

Samodzielne Stanowisko ds. Księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

 

ul. Michała Oczapowskiego 6, 10-957 Olsztyn

Starsza księgowa

mgr inż. Dorota Duchnowska
tel. +48 89 523-39-51, pok. 11

Jednostki Organizacyjne Podległe Zastępcy Kwestora ds. Finansowo-Ksiegowych

Zastępca Kwestora ds. Finansowo-Księgowych

Zastępca kwestora

mgr Beata Wolak
tel. +48 89 523-41-05, pok.214A

Dział Płac

Kierownik

mgr inż. Agnieszka Idzikowska
tel. +48 89 523-49-68, pok. 4

Główny specjalista

mgr Dariusz Joniec
tel. +48 89 524-61-50, pok. 5

 Specjaliści

mgr Joanna Litwinowicz
tel. +48 89 523-37-01, pok. 4

 

mgr Urszula Kamińska
tel. +48 89 523-44-99, pok. 6

 

 

Starszy referent:

mgr inż. Aleksandra Kowalska
tel. +48 89 523-45-66, pok. 6

 

Iwona Kruszyńska
tel. +48 89 523-33-68, pok. 4

 

mgr Marta Tomczykowska
tel. +48 89 523-45-44, pok.6

 

mgr Marta Ziółkowska

+48 89 523-37-01, pok 4

 

mgr Hanna Samsel
tel. +48 89 524-55-95, pok. 6

 

mgr Ewelina Podlecka

tel. +48 89 523-45-02, pok. 6

 

mgr Agnieszka Horczak

tel. +48 89 523 44 89, pok. 5

  

mgr Anna Wieromiej-Wernicka

tel. +48 89 524-44-89, pok. 5

Referent

Aneta Roman
tel. +48 89 523-33-68, pok. 4

Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik

mgr inż. Anna Słyszewska
tel. +48 89 523-48-57, pok. 210

Specjalista

mgr Magdalena Wirzbowicz
tel. +48 89 523-45-03, pok.2

 

mgr Anna Makowska

tel. +48 89 523-45-03, pok.2

Strsza księgowa

mgr Katarzyna Karpiszen
tel. +48 89 523-44-05, pok. 2

 

mgr Monika Koszuba
tel. +48 89 524-54-99, pok. 2

 

mgr Mariola Groszek
tel. +48 89 523-37-45, pok. 201a

 

mgr Małgorzata Kościńska
tel. +48 89 524-51-58, pok. 201

 

Wioletta Lipczyńska-Orzechowska
tel. +48 89 524-51-63, pok. 201

 

mgr Dorota Klepacka
tel. +48 523-37-45, pok. 201a 
 

Katarzyna Koper

tel. +48 523-42-43, pok. 201a

Księgowa

Agnieszka Błażewicz
tel. +48 89 523 43 54, pok. 2

 Starszy referent

mgr Joanna Pszczółkowska
tel. +48 89 524-36-45

 

 mgr Gabriela Wojciechowska

tel. +48 89 523-37-45, pok. 201a

Dział Ewidencji Majątku

Kierownik

mgr Katarzyna Bućwiło
tel. +48 89 523-35-40, pok. 218

Starsza księgowa

mgr Magdalena Markowska
tel. 89 524-61-97, pok. 217

Starsza księgowa

mgr Marzena Swyd
tel. 89 524-61-96, pok. 217

Starszy referent

mgr Monika Jatkowska
tel. 89 524-61-84, pok. 217

Referent

mgr Aleksandra Skwarska

tel. +48 89 524-61-84, pok. 217

Jednostki Organizacyjne Podległe Zastępcy Kwestora ds. Działalności Naukowo-Badawczej

Zastępca Kwestora ds. Działalności Naukowo-Badawczej

p.o. z-ca kwestora

 

mgr Magdalena Olińska

tel. +48 89 524 51 76, pok.220

Dział Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych

Kierownik

mgr. Joanna Wasiak

tel. +48 89 523-33-69, pok. 208

Starsza księgowa

lic. Anna Dylewicz, pok. 215
tel. +48 89 524-52-32

 

mgr Magdalena Gałka
tel. +48 89 523-43-94, pok. 214

 

mgr Anna Korsak
tel. +48 89 523-35-33, pok. 215

 

mgr Ewa Kuzia

tel. +48 89 523-43-68, pok. 219

 

Alina Stankiewicz
tel. +48 89 523-37-88, pok. 205

 

mgr Urszula Szulborska
tel. +48 89 523-37-88, pok. 205

 

mgr Wioletta Ciechanowicz

tel. +48 89 523-33-34, pok. 214

 

mgr inż. Aneta Zawadzka

tel. +48 89 523-37-88, pok. 205

 

lic Bożena Romańczuk

tel. +48 89 523-33-34, pok. 214

 Referent 

mgr Agata Lubaczewska

+48 89 523-33-86, pok.219

Sekcja ds. Rozliczeń Podatku VAT

Główny specjalista

inż. Izabela Wysocka
tel. +48 89 523-47-34, pok. 204

Specjalista

mgr Magdalena Werner

tel. +48 89 523-47-34, pok. 204

Starszy referent

mgr Bożena Bartczak
tel. +48 89 523-47-34, pok. 204