Pion prorektora ds. kształcenia

 

dr hab. dr hab. Paweł WYSOCKI, prof. UWM

Sekretariat
prorektora

ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel: +48 89 523 33 12
e-mail:

Biuro ds. Kształcenia

 Kierownikmgr inż. Irena Kozłowska
tel. (89) 523 43 35
e-mail: k.kozlowska@uwm.edu.pl
 ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

 

mgr inż. Magdalena Czaplicka
tel. (89) 523 35 05
e-mail: magda.czaplicka@uwm.edu.pl

 

mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo
tel. (89) 523 32 87
e-mail: grygo@uwm.edu.pl

 

mgr Anna Malinowska
tel. (89) 523 43 87; 524 52 49
e-mail: anna.malinowska@uwm.edu.pl

 

mgr Dagmara Pipczyńska
tel. (89) 524 55 38
e-mail: dagmara.pipczynska@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Katarzyna Matuszak
tel. (89) 523 43 87; 524 52 49
e-mail: katarzyna.matuszak@uwm.edu.pl

 

mgr Katarzyna Trypuz
tel. (89) 524 52 47
e-mail: katarzyna.trypuz@uwm.edu.pl

 mgr inż. Małgorzata Złotkiewicz-Krasnodębska
tel. (89) 523-43-87; 524 52 49
e-mail: malgorzata.krasnodebska@uwm.edu.pl
  

Biuro Informatycznej Obsługi Studiów,

 Kierownikmgr inż. Monika Górecka
tel.: 523-41-00; pok. D2/10,
e-mail: monika.gorecka@uwm.edu.pl
 ul. Słoneczna 54 pok. D/2/7 i D/2/10, 10-712 Olsztyn
tel. (89) 523 38 28, (89) 523 44 70, (89) 524 52 80
e-mail: bios@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Jacek Brzozowski
tel.: 523-44-93; pok. D2/10,
e-mail: jacek.brzozowski@uwm.edu.pl

 

inż. Dariusz Florysiak
tel.: 524-51-23; pok. D2/7,
e-mail: dariusz.florysiak@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Grzegorz Klimczuk
tel.: 523-44-70; pok. D2/9,
e-mail: grzegorz.klimczuk@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Krzysztof Pawliczuk
tel.: 523-44-93; pok. D2/10,
e-mail: krzysztof.pawliczuk@uwm.edu.pl

 

mgr Jarosław Przerwa
tel.: 523-44-93; pok. D2/10,
e-mail: jaroslaw.przerwa@uwm.edu.pl

 

lic. Tomasz Pszczółkowski
tel.: 524-54-61; pok. D2/7,
e-mail: tomasz.pszczolkowski@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Łukasz Segin
tel.: 523-44-70; pok. D2/9,
e-mail: lukasz.segin@uwm.edu.pl

 

mgr Beata Rebelska-Socha
tel.: 524-52-80; pok. D2/9,
e-mail: beata.rebelska@uwm.edu.pl

 

mgr Dawid Szczepański
tel.: 523-38-28; pok.D2/7,
e-mail: dawid.szczepanski@uwm.edu.pl

Biuro Analiz Edukacyjnych i Rozwoju Kształcenia,

Filia  UWM w Ełku

  Dyrektor
dr Jacek Mrozek

e-mail: jacek.mrozek@uwm.edu.pl
tel:+48 (87) 621-60-76 lub (87) 621-07-07

 

ul. Tadeusza Kościuszki 23,

19-300 Ełk
tel./fax (87) 621 60 76, (87) 621 07 07, (87) 621 03 08

Centrum Kultury Języka Polskiego dla Cudzoziemców,

 Kierownikdr Maria Rółkowska
tel./fax (89) 524 65 64
e-mail: maria_rolkowska@interia.eu
 10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1
tel./fax (89) 524 65 64
www: www.uwm.edu.pl/okjp

Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM,

 Kierownik
dr Alina Kuzborska
e-mail: akuzborska@poczta.onet.pl

 

ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
tel. (89) 524 65 35, 507 275 817, 508 294 870
fax (89) 543 07 69
www: www.goetheinstitut.olsztyn.pl

Z-ca kierownika

dr Anna Dargiewicz
e-mail: anna.dargiewicz@uwm.edu.pl