Pion prorektora ds. polityki naukowej i badań

Prorektor ds. polityki naukowej i badań

prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

Sekretariat
prorektora ds. polityki naukowej i badań
mgr Małgorzata Berdzik-Pampuch
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel: +48 89 523 35 67
e-mail: m.berdzik-pampuch@uwm.edu.pl

Biuro ds. Nauki

 Kierownikmgr inż. Anna Smoczyńska
tel. +48 89 523 35 52
e-mail: smoczan@uwm.edu.pl
 ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 200, 206, 207
10-719 Olsztyn
tel. 89 523-35-52, 89 523-37-16, 89 523-38-20, 89 524-54-65
e-mail: bn@uwm.edu.pl
www: www.uwm.edu.pl/badania
kod ewidencji korespondencji: BN
Specjalistadr inż. Anna Zalecka
tel. +48 89 523 38 20
e-mail: anna.zalecka@uwm.edu.pl
Specjalista

dr inż. Joanna Bondaruk-Przepióra
tel. +48 89 524 54 65
e-mail: joanna.bondaruk@uwm.edu.pl

Starszy referentmgr Katarzyna Michalonek
tel. +48 89 523 37 16
e-mail: katarzyna.michalonek@uwm.edu.pl
Specjalistadr Anna Katarzyna Zalewska
tel. +48 89 523 37 16
e-mail: annazalw@uwm.edu.pl
Specjalistamgr Jolanta Dydykało
tel. +48 89 523 38 20
e-mail: jolanta.dydykalo@uwm.edu.pl

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 Dyrektor

Eliza Popławska-Jodko

tel. +48 89 524 51 00

e mail:eliza.jodko@uwm.edu.pl
 10-719 Olsztyn, ul. Romana Prawocheńskiego 9
tel. +48 89 523 39 00,
fax. +48 89 523 49 00
e-mail: ciitt@uwm.edu.pl
www: www.uwm.edu.pl/ciitt
 Pracownicy

Edyta Szacherska

48 89 523 38 00

e mail:edyta.szacherska@uwm.edu.pl

 

Ewa Dąbkowska
89/ 524 52 41
e-mail: e.dabkowska@uwm.edu.pl

 

Agnieszka Kawka
tel. (89) 523 38 00
e-mail: agnieszka.kawka@uwm.edu.pl

 

Katarzyna Targońska

tel. 48  89 523 43 00

e mail katarzyna.targonska@uwm.pl

 

Agnieszka Lempa

tel. + 48 89 524 52 40

e mail agnieszka.lempa@uwm.edu.pl

Szkoła doktorska

Dyrektor

prof. Paweł  Brzuzan

tel. +48 89 523-41-87

e-mail – brzuzan@uwm.edu.pl

 Ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 344
10-719 Olsztyn

Biblioteka Uniwersytecka

 Dyrektordr inż. Scholastyka Baran, kustosz dyplomowany
tel. +48 89 523 33 09
e-mail: scholastyka.baran@uwm.edu.pl
 

10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523 33 09
tel./fax. +48 89 524 00 05
e-mail: bib.uwm@uwm.edu.pl , uwmbib@uwm.edu.pl
www: www.bg.uwm.edu.pl

Informacja biblioteczna: +48 89 524 51 66, e-mail: bib.informacja@uwm.edu.pl

Oddział Gromadzenia Zbiorów

 

e-mail: bib.grom@uwm.edu.pl

Kierownik

mgr Dorota Wolska
tel. +48 89 523 35 80
e-mail: dorota.wolska@uwm.edu.pl

Oddział Opracowania Druków Zwartych

 

e-mail: bib.oprac.zwartych@uwm.edu.pl

Kierownik

mgr Beata Anek-Kucharek
tel. +48 89 523 43 78
e-mail: beata.anek-kucharek@uwm.edu.pl

Oddział Czasopism

 

tel. +48 89 524 64 51
e-mail: bib.oprac.czasopisma@uwm.edu.pl

Kierownik

mgr Iwona Gawenda
tel. +48 89 524 64 51
e-mail: iwona.gawenda@uwm.edu.pl

Oddział Informacji Naukowej. Czytelnia Czasopism

 

tel. +48 89 523 49 57, +48 89 524 51 49
e-mail: bib.oin@uwm.edu.pl, bib.czyt.czasopism@uwm.edu.pl

Kierownik

mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa
tel. +48 89 523 49 76
e-mail: jolaom@uwm.edu.pl

Oddział Kontroli Zbiorów

 

tel. +48 89 523 49 84
e-mail: bib.skontrum@uwm.edu.pl

Kierownik

mgr Barbara Bieranowska
tel. +48 89 523 49 84
e-mail: barbara.bieranowska@uwm.edu.pl

Oddział Kolekcji Dydaktycznej

 

tel. +48 89 523 36 83
e-mail: bib.kol.dyd@uwm.edu.pl

Kierownik

mgr Małgorzata Wiśniewska
e-mail: gosia.w@uwm.edu.pl

Oddział Kolekcji Dziedzinowych

 

e-mail: bib.kol.dziedz@uwm.edu.pl

Kierownik

dr Scholastyka Baran
tel. +48 89 524 51 46
e-mail: scholastyka.baran@uwm.edu.pl

Kolekcja Nauk Społecznych

 

tel. +48 89 524 64 87

Kierownik

mgr Jolanta Brodowska
tel. +48 89 523 38 74
e-mail: brodjol@uwm.edu.pl

Kolekcja Nauk Przyrodniczo-Technicznych

 

tel. +48 89 523 35 45

Kierownik

dr Małgorzata Walczak-Wójciak
tel. +48 89 523 38 74
e-mail: hanimal@uwm.edu.pl

Sekcja Centrum Dokumentacji Europejskiej

 

tel. +48 89 523 44 98
e-mail: cde@uwm.edu.pl

Kierownik

mgr Magdalena Malanowicz
e-mail: magdalena.malanowicz@uwm.edu.pl

Oddział Magazynów

 

tel. +48 89 524 51 61, +48 89 523 35 59

Kierownik

mgr Ewa Rudnicka
e-mail: ewa.gorniak@uwm.edu.pl

Wypożyczalnia Główna

 

tel. +48 89 524 63 83,
e-mail: bib.wyp@uwm.edu.pl

Kierownik

mgr Barbara Idźkowska
e-mail: barbara.idzkowska@uwm.edu.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 

tel. +48 89 523 38 82,
e-mail: bib.wyp.miedzybiblioteczna@uwm.edu.pl

Kierownik

mgr Jolanta Gałecka
tel. +48 89 523 49 97
e-mail: jolanta.galecka@uwm.edu.pl

Oddział Zbiorów Specjalnych

 

tel. +48 89 524 63 44
e-mail: bib.zb.specjalne@uwm.edu.pl

Kierownik

mgr Agnieszka Obrębska
tel. +48 89 524 63 05
e-mail: agnieszka.obrebska@uwm.edu.pl

Punkt Informacji Normalizacyjnej

 

tel. +48 89 523 43 67
fax +48 89 523 43 67
e-mail: pinuwm@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Agnieszka Michałowska
e-mail: a.michalowska@uwm.edu.pl

Ośrodek Informacji Patentowej

 

tel. +48 89 524 64 20
fax +48 89 523 43 67
e-mail: oip@uwm.edu.pl

 

mgr Agnieszka Dunalska-Blitek

Oddział ds. Komputeryzacji

 

tel. +48 89 523 49 97, +48 89 524 51 74
e-mail: bib.oddzial.komputeryzacji@uwm.edu.pl

Kierownik

mgr Jolanta Gałecka
e-mail: jolanta.galecka@uwm.edu.pl

Czytelnia Internetowa

 

tel. +48 89 523 49 97, +48 89 524 51 36
e-mail: bib.oddzial.komputeryzacji@uwm.edu.pl

Kierownik

mgr Jolanta Gałecka
e-mail: jolanta.galecka@uwm.edu.pl

Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych

 

tel. +48 89 524 62 01

Kierownik

mgr Ewa Górniak
e-mail: ewa.gorniak@uwm.edu.pl

Biblioteka Wydziału Teologii

 

tel. +48 89 523 89 75

Kierownik

ks. mgr lic. Tomasz Garwoliński
e-mail: tomgar@uwm.edu.pl

Biblioteka Wydziału Sztuki

 

tel. +48 89 527 20 35, +48 89 524 63 78

 

mgr Anna Perzanowska

Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych

 

tel. +48 89 524 63 35

Biblioteka Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych UWM w Ełku

 

tel. +48 87 523 44 66

Wydawnictwo Uniwersytetu

 Redaktor naczelnymgr Aurelia Grejner
tel. +48 89 523 36 61
 ul. Jana Heweliusza 14, 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523 36 61
fax: +48 89 523 34 38
e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
www: www.uwm.edu.pl/wydawnictwo

Z-ca redaktora naczelnego

mgr Maria Fafińska
tel. +48 89 523 36 61

 

 

 

Dział w budowie

Wydawnictwa Uniwersytetu,

 

ul. Jana Heweliusza 14, 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523 36 61
fax: +48 89 523 34 38
e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
www: www.uwm.edu.pl/wydawnictwo

Redaktor naczelny

mgr Aurelia Grejner
tel. +48 89 523 36 61

Z-ca redaktora naczelnego

mgr Maria Fafińska
tel. +48 89 523 36 61

Akademia Biznesu

Dyrektordr hab. Bogdan Włodarczyk
  

Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych

Kierownikprof. Jan Gołaszewski
 

Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
ul. Plac Łódzki 3, pok. 202
10-727 Olsztyn

tel./fax 89 523 43 97
e-mail: cbeo@uwm.edu.pl

Centrum Badań Europy Wschodniej

Dyrektorprof. Aleksander Kiklewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
e-mail: aleksander.kiklewicz@uwm.edu.pl
 ul. Kurta Obitza 1, p. 236
10-725 Olsztyn
e-mail: komunikacjam@uwm.edu.pl
tel.: + 48 602 175 802
fax: + 48 89 535 14 86 (87)

Centrum Badań Rozwoju Mleczarstwa

Centrum Badań Społecznych

Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej,

Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dyrektordr inż. Zbigniew Brodziński
tel. +48 89 523-38-22, 605 850 187
 

pl. Łódzki 2,

10-727 Olsztyn;
tel. +48 89 523- 32-60

Lokalna Komisja Etycznea ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Przewodniczącyprof. Krzysztof Wąsowicz
 

Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

ul. Oczapowskiego 13/4

10 - 718 Olsztyn

( 89) 523 39 82 fax 523-38-77

https://www.umb.edu.pl/s,392/Lokalna_komisja_etyczna_do_spraw_doswiadczen_na_zwierzetach

Rady naukowe dyscyplin oraz zespoły ds. dyscyplin naukowych

Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji „Kortosfera”

DyrektorWioletta Śląska-Zyśk