Pion prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej

dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM

Sekretariat
prorektora
Zofia Konopka
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel: +48 (89) 524 51 44
e-mail:zofia.konopka@uwm.edu.pl

 Dział Planowania i Analiz

Kierownik

mgr Anna Pieńczuk

tel.(89) 523 48 68

 

ul. M. Oczapowskiego 2 pok. 3140316

10-719 Olsztyn

tel. (89) 523 35 30

e mail dzplan@uwm.edu.pl

Kwestura

 Kwestormgr inż. Agnieszka Choma-Meus
tel. +48 89 523-34-61, pok. 202
e-mail: agnieszka.choma@uwm.edu.pl
 ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-957 Olsztyn
sekretariat: 89 523-34-61; fax 89 523-42-00
kod ewidencji korespondencji: KW

po Z-ca kwestora
ds. działalności
naukowo-badawczej

mgr Magdalena Olińska

tel. +48 89 524 51 76, pok. 220

Z-ca kwestora
ds. finansowo-księgowych

mgr Beata Wolak
tel. +48 89 523-41-05, pok. 214A

 

 

Biuro ds. Projektów Zagranicznych

 

ul. Romana Prawocheńskiego 9, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 524 52 53, +48 89 524 52 54, +48 89 524 52 57, +48 89 524 52 62,
fax: +48 89 524 52 60
e-mail: bfe@uwm.edu.pl

Kierownik

mgr Eliza Popławska-Jodko
tel. +48 89 524 51 62
kom. +48 519 712 910
e-mail: eliza.jodko@uwm.edu.pl

Pracownicy

mgr Damian Bagiński
tel. +48 89 524 52 54,
e-mail: damian.baginski@uwm.edu.pl

 

mgr Patrycja Bronikowska
tel. +48 89 524 52 53
e-mail: patrycja.bronikowska@uwm.edu.pl

 

mgr Karolina Cieszyńska
tel. +48 89 524 52 57
e-mail: karolina.cieszynska@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Małgorzata Klimowska
tel. +48 89 524 52 54
e-mail: malgorzata.klimowska@uwm.edu.pl

 

mgr Małgorzata Olasek
tel. +48 89 524 52 57
e-mail: malgorzata.olasek@uwm.edu.pl

 

mgr Beata Słoń
tel. +48 89 524 52 62
e-mail: beata.slon@uwm.edu.pl

 

mgr Hanna Uzar
tel. +48 89 524 51 84
e-mail: hanna.uzar@uwm.edu.pl

 

mgr Marzena Koziorowska
tel. +48 89 524 52 57