Pion prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni

 

prof. Paweł Wielgosz

Sekretariat
prorektora

ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel:
e-mail:

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523 39 26
fax. +48 89 524 04 94
www: bwm.uwm.edu.pl
e-mail: bwm@uwm.edu.pl

Kierownik

mgr inż. Agnieszka Matejko
tel. +48 89 523 35 21
e-mail: agnieszka.matejko@uwm.edu.pl

Sekcja ds. mobilności studentów i pracowników

 Specjalista   

 

dr Sylwia Zakrzewska

tel. + 48 89 523 39 26

e-mail: sylwia.zakrzewska@uwm.edu.pl

Referent

 

mgr Magdalena Burczyńska

tel. + 48 89 523 39 26

e-mail: magdalena.burczynska@uwm.edu.pl

Referent

mgr Katarzyna Hebda

tel. + 48 89 523 39 26

e-mail: katarzyna.hebda@uwm.edu.pl

Sekcja ds. programów i projektów

Specjalista

mgr inż. Agnieszka Murzec-Wojnar
tel. +48 89 523 34 67
e-mail: agnieszka.murzec@uwm.edu.pl

Specjalista

 

mgr Mateusz Pikuliński

tel. +48 89 523 34 15

e-mail: mateusz.pikulinski@uwm.edu.pl

Starszy referent

 

mgr Joanna Chaberek
tel. +48 89 523 34 15

e-mail: joanna.chaberek@uwm.edu.pl

Starszy referent

mgr Ewelina Sobocińska
tel. +48 89 523 34 67

e-mail: ewelina.sobocinska@uwm.edu.pl

Referent

mgr Urszula Szmigiel

tel. +48 89 523-34-15

e-mail: urszula.szmigiel@uwm.edu.pl