Pion Rektora

Rektor

dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

Sekretariat rektoramgr Aldona Stec
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel: +48 89 523 33 85
fax: +48 89 523 33 30
e-mail: rektor@uwm.edu.pl

 

 Gabinet rektora

 

Dyrektor gabinetu

  dr inż. Wiesław Jastrzębski

 

ul. Oczapowskiego 2,
10-719 Olsztyn
tel/fax: +48 89 523 36 46
e-mail: w.jastrzebski@uwm.edu.pl

 Kanclerz

 Kanclerzmgr inż. Bogusław Stec
 

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 7,

10-719 Olsztyn
fax (89) 523 43 66

e-mail: kanclerz@uwm.edu.pl

Kwestor

 Kwestor

mgr inż. Agnieszka Choma-Meus
tel. +48 89 523-34-61, pok. 202
e-mail: agnieszka.choma@uwm.edu.pl

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-957 Olsztyn
sekretariat: 89 523-34-61; fax 89 523-42-00
kod ewidencji korespondencji: KW

Zespół audytu wewnętrznego

 Koordynator zespołu

mgr Jadwiga Wajszczyk-Niemiec
tel. +48 89 523-35-96
e-mail: jwn@uwm.edu.pl

Audytor wewnętrzny

Marta Żak-Gałdzińska tel.  +48 89 55-96-523

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych

mgr Andrzej Góźdź

 
ul. Romana Prawocheńskiego 9, pok. 109,
10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523 36 78
mail: bkw@uwm.edu.pl

Biuro Kontroli Wewnętrznej

 Kierownikmgr Andrzej Góźdź
tel. +48 89 523 38 98
e-mail: andrzej.gozdz@uwm.edu.pl
 ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109,
10-719 Olsztyn
Pracownicy:

mgr Marta Pikulińska
+48 89 523 34 52
e-mail: marta.pikulinska@uwm.edu.pl

 

mgr Jakub Goerick
+48 89 523 36 78
e-mail: jakub.goerick@uwm.edu.pl

 

mgr Damian Michalski
+48 89 524 65 93
e-mail: damian.michalski@uwm.edu.pl

 

mgr Grzegorz Krzyżanowski
+48 89 524 65 93
e-mail: grzegorz.krzyzanowski@uwm.edu.pl

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 Kierownikinż. Andrzej Urbaniak
tel. +48 89 523 45 18
 ul. Heweliusza 10/105, 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523 33 18
e-mail: andrzej.urbaniak@uwm.edu.pl
www: www.uwm.edu.pl/bhp/
Starszy specjalista

mgr inż. Marta Rojewska-Narkowicz
tel. +48 89 523 33 18

Główny specjalista

mgr Krzysztof Nowicki
tel. +48 89 523 33 18

Główny specjalista

mgr inż. Mieczysław Grzyb
tel. +48 89 523 33 18

Specjalista

mgr inż. Kazimierz Konowalski
tel. +48 89 523 33 18

Starszy inspektor

mgr inż. Katarzyna Akus
tel. +48 89 523 33 18

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 RedaktorZofia Konopka
tel: +48 89 524 51 44
e-mail: zofia.konopka@uwm.edu.pl
 ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel./fax: +48 89 524 51 44,
e-mail: bip@uwm.edu.pl

Rzecznik Patentowy

 Rzecznikinż. Izabella Raniszewska
tel. +48 89 523 32 23
e-mail: izaran@uwm.edu.pl
 ul. Jana Heweliusza 12, 10-724 Olsztyn
www: www.uwm.edu.pl/rzecznikpatentowy/

Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej

  

Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

mgr Anna Stachurska
tel. +48 89 523 36 06
e-mail: ast@uwm.edu.pl

 ul. Romana Prawocheńskiego 19, 10-720 Olsztyn
 

 Strona w budowie