Izba Tradycji (od 1.04.2022 r. jest częścią Muzeum działającego w ramach Działu Marketingu)

Izba Tradycji UWM w Olsztynie została otwarta 14 października 2013 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Oczapowskiego 12B. Jej organizatorem jest Archiwum i Muzeum UWM w Olsztynie.

Pomysłodawcą Izby jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Jerzy Strzeżek wraz z grupą członków Stowarzyszenia Absolwentów UWM.

W Izbie znajdują się wystawy stałe i czasowe. Izba prezentuje dorobek kilkunastu pokoleń naukowców i studentów, który przyczynił się do powstania dzisiejszego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

W Izbie Tradycji pokazano przede wszystkim historię olsztyńskiej uczelni. Jej korzenie sięgają pierwszych miesięcy odbudowy państwa polskiego i założenia w 1919 r. w Bydgoszczy Akademii Rolniczej. Na kilkudziesięciu planszach przedstawiono kolejno dzieje szkół wyższych, które w 1999 r. utworzyły Uniwersytet oraz historię poszczególnych wydziałów. Izbę zdobi poczet rektorów zaczynając od prof. Mariana Gotowca, ostatniego rektora Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i pierwszego rektora Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Postaciami Noblistów z Prus Wschodnich nawiązano do historii ziem, na których przyszło nam żyć. W Izbie przedstawiono zbiór fotografii zmieniającego się uniwersyteckiego Kortowa, które od 1950 r. jest siedzibą uczelni. Na wystawie wyeksponowano także dokumenty pochodzące ze zbiorów Archiwum i Muzeum UWM. Są to przede wszystkim dokumenty osobiste z teczek osobowych studenckich: świadectwa maturalne, indeksy, legitymacje, dyplomy w różnych językach, niektóre z przełomu XIX i XX stulecia. Zaprezentowany został dorobek Michała Oczapowskiego (1788-1854), profesora Uniwersytetu Wileńskiego, od 1989 r. patrona Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Wystawę upiększają insygnia rektorów ART i WSP, togi rektorskie, togi dziekańskie, sztandary, puchary oraz medale zdobywane przez studenckie organizacje sportowe i Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”.

W Izbie Tradycji można obejrzeć filmy nagrywane w Kortowie od lat 60.: kroniki kortowskie, fragmenty dziejów Kortowa, uczelniane filmy promocyjne oraz olbrzymi zbiór fotografii z dziejów ART i WSP.