Centrum Informatyczne

10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 54, Tel.: (89) 523 47 69 / Fax: (89) 524 51 91
e-mail: rci@uwm.edu.pl / rci_sekretariat@uwm.edu.pl

 

Podstawowe zadania Centrum Informatycznego:

  • inicjowanie kierunków rozwoju informatyzacji Uniwersytetu i dbałość o rozwój technologiczny stosowanych technik informatycznych,
  • współpraca z innymi instytucjami w zakresie technologii informatycznych,
  • informatyczna obsługa infrastruktury IT w jednostkach UWM oraz wsparcie użytkowników w zakresie jej wykorzystania,
  • koordynacja procesu zakupów oprogramowania i sprzętu IT,
  • zarządzanie siecią komputerową i telekomunikacyjną UWM.