Zakresy napraw

Zgłoszenia Serwisowe działów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Naprawy związane ze sprawami informatycznymi, telekomunikacyjnymi oraz obsługą sal dydaktycznych zajmują się: 

  1. Centrum Informatyczne
  2. Biuro ds. Systemów Dydaktycznych
  3. Dział Telekomunikacji
  4. Dział Obsługi Pomieszczeń Dydaktycznych
  5. Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania OLMAN
  6. Biuro ds. Utrzymania Systemów Informatycznych
  7. Biuro ds. Zarządzania Infrastrukturą

1. Centrum Informatyczne

- problemy związane z działaniem komputerów i ich peryferiami
- problemy związane z brakiem dostępu do Internetu (nie dotyczy niedziałających stron www)
- problemy związane z niedziałaniem strony głównej UWM
- problemy z instalacją programu antywirusowego
- problemy związane z oprogramowaniem administracyjnym UWM
- problemy związane z oprogramowaniem udostępnionym przez RCI
- konsultacje z zakresu zakupu rozwiązań informatycznych (sprzęt + oprogramowanie)

2. Biuro ds.Systemów Dydaktycznych

- problemy związane z obsługą aplikacji związanych z tokiem studiów takich jak: USOS, UL, USOSWEB
- problemy związane z Internetową Rekrutacją Kandydata
- problemy związane z obsługą legitymacji Elektronicznej Studenta oraz Pracownika

3. Dział  Telekomunikacji

- reklamacji związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem telefonów stacjonarnych i komórkowych
- reklamacji dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania fizycznej części sieci komputerowej 
i telefonicznej
- reklamacji dotyczących wysokości rachunków za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe.

4. Dział Obsługi Pomieszczeń Dydaktycznych zabezpiecza sale ogólnouczelniane w zakresie:

- nagłośnienia,
- funkcjonowania projektorów,
- podłączeń komputerów i innych źródeł wizji i fonii,
- tablic multimedialnych,
- ekranów

5. Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania OLMAN

- problemy związane z działaniem poczty uniwersyteckiej w domenie: uwm.edu.pl 
- problemy z zakładaniem kont eduroam http://eduroam.uwm.edu.pl/
- konflikty adresów IP
- problemy z aktualizacją programu antywirusowego
- problemy związane z serwerami www
- konsultacje w sprawie zakupu urządzeń sieciowych(swithe, routery)