Dział Telekomunikacji

Dział Telekomunikacji

Plac Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn,

tel. 89 523-33-03, fax 89 523-48-99,

 telekomunikacja@uwm.edu.pl

 Biuro napraw: 089 523-33-10,
uszkodzenia@uwm.edu.pl

Informacja o numerach telefonów Uniwersytetu: 89 523-49-13

KONTAKT

 

 
ZADANIA:
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją, konserwacją i remontami urządzeń teletechnicznych znajdujących się w obiektach Uniwersytetu,
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem flotą telefonii komórkowej na Uniwersytecie,
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją, konserwacją i remontami systemów bezpieczeństwa CCTV, KD, SSWiN znajdujących się na terenie i w obiektach Uniwersytetu,
 • nadzór procesu instalacji w budynkach, konserwacji i remontów sieci teleinformatycznych i systemów bezpieczeństwa  oraz ustalanie z użytkownikami harmonogramu prac,
 • zgłaszanie właściwej jednostce organizacyjnej potrzeby w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • opracowywanie planów rozbudowy sieci teleinformatycznych i systemów bezpieczeństwa,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego urządzeń i sprzętu będącego użytkowaniu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
 • współpraca z operatorami i urzędami telekomunikacyjnymi,
 • opracowywanie spisów telefonicznych Uniwersytetu i prowadzenie internetowej bazy telefonicznej,
 • nadzór nad rozbudową rozdzielczej sieci telefonicznej w obiektach Uniwersytetu,
 • informowanie o wprowadzeniu do eksploatacji nowych urządzeń telekomunikacyjnych,
 • nadzór nad taryfikacją i wprowadzeniem uprawnień abonenckich,
 • wykonywanie raportów bilingowych dla telefonii mobilnej i stacjonarnej z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu.